OK

Virksomheder, som vi investerer i

Investering i virksomheder

Gennem vores tre fonde har vi siden 2006 investeret i små og mellemstore virksomheder.  Det vil typisk være virksomheder inden for industri, handel, distribution og service med en Enterprise Value (værdi af selskabet uden gæld) på mellem DKK 75 mio. og 400 mio. Vi investerer derfor ikke i ejendomsselskaber, finansielle virksomheder, venture- eller opstartsvirksomheder.

Et typisk forløb

En investering sker især i forbindelse med et generationsskifte, eller når der er behov for kapital til vækst, fx i forbindelse med international ekspansion. Capideas egenkapitalindskud per investering vil typisk udgøre mellem DKK 30 mio. og 120 mio. Vores mål er at udvikle virksomhederne med langsigtet, vækstorie­nteret fokus for øje. Derfor investerer vi primært i virksomheder, der opfylder flere af følgende kriterier: god ledelse, attraktiv markedsposition, interessante produkter, solid indtjening og udviklingspotentiale. Ejerskabsperioden af de opkøbte selskaber vil som udgangspunkt være 3-7 år.

Kontakt os

Sådan investerer vi

Vi investerer altid i partnerskab med virksomhedens eksisterende ledelse og har fokus på at være en åben og troværdig partner. Vi forventer derfor, at virksomhedens ledelse som udgangspunkt vil medinvestere i virksomheden.

Som regel vil der være tale om et majoritetsejerskab, hvor vi ejer mellem 51 % og 95 % af den pågældende virksomheder. Minoritetsinvesteringer kan dog også forekomme. Capidea vil altid være repræsenteret med minimum én partner i virksomhedens bestyrelse, ligesom vi inddrager eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevant brancheerfaring.

I alt har Capidea foretaget investeringer i 20 virksomheder med en samlet omsætning op 6 mia. kr., hvoraf 10 af dem er blevet solgt.

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder. Vi investerer primært indenfor industri, distribution, software, detail og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen

Etableret i 2006

Capidea blev etableret i 2006 og råder i dag over et samlet kapitaltilsagn på 2,3 mia. DKK, der er fordelt på tre fonde. Vores tredje fond blev etableret i 2017 og har et samlet kapitaltilsagn på DKK 860

Kompetent og erfarent team

Vi har et højt erfaringsniveau i Capidea, der betyder at vores beslutninger bunder i mange års erfaring såvel som dybdegående analyser. Det betyder, at vores ledelse og beslutninger i det hele taget, altid bunder i såvel egne erfaringer, som den nyeste viden inden for feltet.

Fond I

Fond II

Fond III