OK

Bliv klogere på Capidea

Om os

Capidea er en danskbaseret kapitalfond, der har eksisteret siden 2006. Capidea råder over et samlet kapitaltilsagn på ca. DKK 2,3 mia. fordelt på 3 fonde, hvoraf den seneste blev etableret i 2017.

Vores formål er at bidrage med kapital, viden og netværk til mindre og mellemstore danske virksomheder med det ønske at effektivisere og udvikle virksomheden i samarbejde med den eksisterende ledelse. Vi investerer primært indenfor industri, distribution, software, detail og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen.

Siden vores etablering har vi investeret i 20 virksomheder med en samlet omsætning på ca. DKK 6 mia. Vi investerer på vegne af en alsidig investorkreds bestående af danske erhvervsledere, virksomheder og institutionelle virksomheder. Vores investorer har en god branchemæssig fordeling, hvilket sikrer et stærkt og vidtforgrenet netværk i det danske erhvervsliv. Capidea er en dansk kapitalfond og således skattetransparent i Danmark.

Teamet bag Capidea

Capidea består af et stærkt og erfarent team bestående af kompetente og veluddannede medarbejdere. Teamet har arbejdet sammen siden 2006, men har tilsammen mere end 60 års erfaring fra kapitalfondsbranchen. Derfor er det et kompetent team, der har viden og erfaring til at yde værdiskabende support til ledelsen i fondens porteføljevirksomheder. Det sker blandt andet ved at indgå i en tæt strategisk og operationel sparring med virksomhedens ledelse. Vi lægger vægt på at være aktive ejere, som bidrager med både kapital og viden for at udvikle, ekspandere og internationalisere selskaber og virksomheder.

Kontakt os

Vores kerneværdier

Vi er en kapitalfond med noget på hjerte. Vi sætter en stor ære i at være en åben og troværdig samarbejdspartner, der blandt andet lever op til vores fælles samfundsansvar. Vi stiller ambitiøse, men realistiske krav til både os selv og vores porteføljevirksomheder, hvad angår CSR. Desuden har vi udviklet vores egne politikker inden for antikorruption og god ledelse.

Hver dag yder vi vores bedste for at arbejde på en måde, der afspejler vores kerneværdier i form af åbenhed, tillid og tilgængelighed. Vi arbejder med en nultolerance over for korruption, herunder afpresning og bestikkels, for at sikre, at vores beslutnings- og arbejdsprocesser er etnisk uangribelige. Derudover har vi fokus på at møde alle i øjenhøjde ved at behandle alle ligeværdigt og med respekt. På den måde mener vi, at vi kan opnå gode og effektive resultater på en gunstig og ansvarlig vis.

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder. Vi investerer primært indenfor industri, distribution, software, detail og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen

Etableret i 2006

Capidea blev etableret i 2006 og råder i dag over et samlet kapitaltilsagn på 2,3 mia. DKK, der er fordelt på tre fonde. Vores tredje fond blev etableret i 2017 og har et samlet kapitaltilsagn på DKK 860

Kompetent og erfarent team

Vi har et højt erfaringsniveau i Capidea, der betyder at vores beslutninger bunder i mange års erfaring såvel som dybdegående analyser. Det betyder, at vores ledelse og beslutninger i det hele taget, altid bunder i såvel egne erfaringer, som den nyeste viden inden for feltet.

Aktive ejere med fokus på CSR

CSR er et vigtigt begreb for os – og det indgår som vurderingskriterium hos de virksomheder, som vi ønsker at investere i. Vores store fokus på virksomhedsetik gælder især antikorruption og god ledelse, der sikrer attraktive arbejdspladser.