OK

Vores kreds af investorer

Investorer

Hos Capidea nyder vi fordel af at have en spændende og alsidig sammensætning af investorer. Vores investorkreds omfatter blandt andet private personer, virksomheder og institutionelle investorer med en god branchemæssig fordeling. Idet en stor del af vores investorer er danske, har vi et vidt forgrenet netværk i det danske erhvervsliv på tværs af brancher. Faktisk består vores investorbase udelukkende af danske investorer med undtagelse af EIF, der er en fond under EU.

Capidea er en dansk kapitalfond og derfor skattetransparent i Danmark.

En troværdig samarbejdspartner

Hos Capidea sætter vi en ære i at sikre, at vores investeringspartnere er trygge ved og glade for samarbejdet. Vi ønsker at være en åben og troværdig investeringspartner, hvor alle behandles ligeværdigt og med respekt.

Vores ansvar over for vores investorer baseres på tillid og de resultater, vi leverer. Vi tror på, at tillid og tryghed bedst sikres og bevares ved hjælp af kompetent og målrettet ledelse. Derfor er det altid vores fokus at sikre, at porteføljevirksomhederne er ledet af de mest kompetente ledelsesteams.

Kontakt os

Investorer

Capideas investorer omfatter en spændende kreds af private personer, virksomheder og institutionelle investorer med en god branchemæssig fordeling. Samtlige investorer er danske, og sammensætningen af investorkredsen giver Capidea et vidt forgrenet netværk i dansk erhvervsliv.

Kredsen af investorer i Capidea omfatter blandt andre:

A.J. Aamund,
København
(Fond I)

Berge Invest,
Løgstør
(Fond I)

Biludan Gruppen,
København
(Fond I)

CatPen,
Slagelse
(Fond I og II)

CCN Holding,
Odense
(Fond I)

Clipper Group,
København
(Fond I)

Dansk Vækstkapital,
København
(Fond II og III)

Eldorado Holding,
Haderslev
(Fond I)

AP Pension,
København
(Fond I)

Hanssen Holding og Hanssen A/S,
Vejle
(Fond I, I og III)

Hellebjerg Invest,
Juelsminde
(Fond I, II og III)

Nordea Fonden,
København
(Fond III)

Inv. Selskabet 11. feb 2012,
København
(Fond II)

Jysk Holding,
Brabrand
(Fond I, II og III)

Nykredit Realkredit,
København
(Fond III)

Nordea Bank Danmark,
København
(Fond I, II og III)

Velliv,
København
(Fond I, II og III)

SIC Holding,
Fredericia
(Fond I og II)

VKR Holding,
Hørsholm
(Fond I og II)

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder. Vi investerer primært indenfor industri, distribution, software, detail og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen

Etableret i 2006

Capidea blev etableret i 2006 og råder i dag over et samlet kapitaltilsagn på 2,3 mia. DKK, der er fordelt på tre fonde. Vores tredje fond blev etableret i 2017 og har et samlet kapitaltilsagn på DKK 860

Kompetent og erfarent team

Vi har et højt erfaringsniveau i Capidea, der betyder at vores beslutninger bunder i mange års erfaring såvel som dybdegående analyser. Det betyder, at vores ledelse og beslutninger i det hele taget, altid bunder i såvel egne erfaringer, som den nyeste viden inden for feltet.

Aktive ejere med fokus på CSR

CSR er et vigtigt begreb for os – og det indgår som vurderingskriterium hos de virksomheder, som vi ønsker at investere i. Vores store fokus på virksomhedsetik gælder især antikorruption og god ledelse, der sikrer attraktive arbejdspladser.