OK

Virksomhedens samfundsansvar

CSR - et fælles ansvar

Som dansk kapitalfond har vi ekstraordinært fokus på CSR (Corporate Social Responsibilty). Vi er klar over vores samfundsansvar og arbejder hver dag for at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter. Vi stiller høje, men realistiske krav til CSR til både os selv, vores porteføljevirksomheder og vores fremtidige investeringer. Vi opfordrer samtlige porteføljevirksomheder til at arbejde med CSR i det daglige, ligesom vi også anser CSR som et vigtigt kriterium i vurderingen af potentielle investeringer.

Vi lever op til DVCA’s retningslinjer inden for ansvarligt ejerskab og god virksomhedsledelse - læs mere om det her. Derefter er vi gået et skridt videre ved at udvikle CSR-politikker inden for antikorruption og god ledelse. På den måde kan vi hver dag arbejde på en måde, der afspejler vores kerneværdier - nemlig åbenhed, tillid og tilgængelighed.

CSR i Capideas porteføljevirksomheder

Når det gælder vores fælles samfundsansvar, stiller vi hos Capidea høje krav til vores poretøjlevirksomheder. En del af virksomhederne skal rapporterer deres CSR-aktiviteter ifølge Årsregnskabslovens §99a, men vi opfordrer alle vores porteføljeselskaber til at arbejde strategisk med området. Vi ved, at CSR er en dynamisk proces, og derfor arbejder vi løbende for at sikre, at virksomhederne integrerer CSR i deres kerneværdier og forsikringsstrategier. Derfor fokuserer vi både på, hvilken tilgang den enkelte virksomhed har til CSR, hvordan de eksisterende tiltag fungerer, og hvordan der kan optimeres og forbedres i fremtiden.

Vores endelige mål er dermed, at CSR kommer på dagsordnen hos alle vores porteføljevirksomheder.

Kontakt os

Capideas antikorruptionspolitik

Hos Capidea tager vi kraftigt afstand fra korruption, afpresning og bestikkelse. Vi har internt defineret retningslinjer vedrørende sponsorater og gaver for at bekæmpe korruption. Helt konkret betyder det, at:

  • Capidea ikke accepterer eller modtager nogen form for bestikkelse.
  • Gaver modtaget eller givet af Capidea ikke overskrider vores internt accepterede bagatelgrænser.
  • Vore medarbejdere gennem åbenhed og ærlig kommunikation og information er gode til at modstå eventuelle korrupte situationer.

Åbenhed er vores vigtigste værdi. Det skaber sikkerhed for, at Capidea til hver en tid handler samfundsansvarligt og i overensstemmelse med internationale retningslinjer. Det er af afgørende betydning for Capidea, at vores arbejde foregår på en redelig måde, hvor investorernes interesser tjenes bedst muligt. Alle medarbejdere og partnere må til hver en tid undgå, at egne økonomiske og personlige interesser for indflydelse på arbejdet eller kommer i konflikt med Capideas interesser.

Hvis du har spørgsmål til vores politik og retningslinjer vedrørende vores samfundsansvar (CSR), er du altid mere end velkommen til at kontakte Capidea direkte.

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder. Vi investerer primært indenfor industri, distribution, software, detail og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen

Etableret i 2006

Capidea blev etableret i 2006 og råder i dag over et samlet kapitaltilsagn på 2,3 mia. DKK, der er fordelt på tre fonde. Vores tredje fond blev etableret i 2017 og har et samlet kapitaltilsagn på DKK 860

Kompetent og erfarent team

Vi har et højt erfaringsniveau i Capidea, der betyder at vores beslutninger bunder i mange års erfaring såvel som dybdegående analyser. Det betyder, at vores ledelse og beslutninger i det hele taget, altid bunder i såvel egne erfaringer, som den nyeste viden inden for feltet.