Virksomhedens samfundsansvar

Bæredygtighed – Et Fælles Ansvar

Som dansk kapitalfond integrerer vi bæredygtighed i vores aktiviteter. Vi stiller høje, men realistiske, krav til både os selv, vores porteføljevirksomheder samt vores fremtidige investeringer. Aktiviteterne i vores porteføljevirksomheder udgør vores største samfundsmæssige bidrag. Derfor kræver vi også, at vores porteføljevirksomheder efterlever FNs Global Compact, udarbejder en årlig ESG-evaluering, integrerer relevante konklusioner fra evalueringen, samt rapporterer på fremdriften i de materielle bæredygtighedsfaktorer.

Bæredygtighed i Capideas Porteføljevirksomheder

Når det gælder vores fælles samfundsansvar, stiller vi høje, men realistiske, krav til vores porteføljevirksomheder. En stor del af virksomhederne skal rapportere deres bæredygtighedsaktiviteter ifølge Årsregnskabslovens §99a, men vi opfordrer samtlige porteføljevirksomheder til at arbejde strategisk med området. Vi ved, at bæredygtighed er en dynamisk proces, og derfor arbejder vi løbende på at tilsikre, at porteføljevirksomhederne integrerer bæredygtighed i deres daglige drift, risikostyring, samt kommercielle strategi.

Vores endelige mål er dermed, at bæredygtighed kommer på dagsordenen hos alle vores porteføljevirksomheder.

Kontakt os

Politikker

Vi efterlever EUs klassificeringsforordning om bæredygtig finansiering samt DVCAs retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god virksomhedsledelse – læs mere her. Vi har udviklet og publiceret politikker indenfor bæredygtighed, antikorruption og god ledelse. Således kan vi hver dag arbejde på en måde, der afspejler vores kerneværdier – nemlig åbenhed, tillid og tilgængelighed.

Bæredygtighedspolitik

Hos Capidea arbejder vi målbevidst på at understøtte en bæredygtig udvikling gennem en ansvarlig investeringspraksis, som både betragter vores miljømæssige og sociale ansvar, samt god virksomhedsledelse. Helt konkret betyder det, at:

  • - Vi evaluerer vores investeringer med hensyn til eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
  • - Vi integrerer eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vores processer for risikovurdering og værdiansættelse
  • - Vi arbejder løbende på at tilsikre, at porteføljevirksomhederne integrerer bæredygtighed i deres daglige drift, risikostyring, samt kommercielle strategier

Læs hele vores bæredygtighedspolitik her

Antikorruptionspolitik

Hos Capidea tager vi stærkt afstand fra korruption, afpresning og bestikkelse. Vi har internt defineret retningslinjer vedrørende sponsorater og gaver for at bekæmpe korruption. Helt konkret betyder det, at:

  • - Capidea ikke accepterer eller modtager nogen form for bestikkelse.
  • - Gaver modtaget eller givet af Capidea ikke overskrider vores internt accepterede bagatelgrænser.
  • - Vores medarbejdere gennem åben og ærlig kommunikation og information kan modstå eventuelle korrupte situationer.
  • - Åbenhed er vores vigtigste værdi. Det skaber sikkerhed for, at Capidea til enhver tid handler socialt ansvarligt og i overensstemmelser med internationale retningslinjer. Det er af afgørende betydning for Capidea, at vores arbejde foregår på en redelig måde, hvor investorernes interesser tjenes bedst muligt. Alle medarbejdere og partnere skal til enhver tid tilsikre at egne økonomiske og personlige interesser ikke får indflydelse på arbejdet eller kommer i konflikt med Capideas interesser.

Hvis du har spørgsmål til vores bæredygtighedspolitikker og retningslinjer, er du altid mere end velkommen til at kontakte Capidea direkte.

Aflønningspolitik

Den overordnede aflønningspolitik er i overensstemmelse med forsvarlige og effektive risikostyringsprincipper. Denne politik adresserer og reducerer bl.a. risiko, hvilket inkluderer risici relateret til bæredygtighed som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088.

Capidea betragter væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som vores investeringer eventuelt måtte have. I vores bæredygtighedspolitik beskriver vi vores processer og politikker til identificering samt prioritering af væsentlige negative indvirkninger. Capidea betragter både eventuelle negative indvirkninger ved screening af nye investeringer gennem ESG due diligence såvel som gennem aktivt ejerskab af vores porteføljevirksomheder. Capidea betragter væsentlige negative indvirkninger baseret på de 10 grundlæggende principper formuleret i FNs Global Compact samt OECDs retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Capidea investerer ikke i virksomheder med væsentlige negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer uden en realistisk plan for, hvorledes disse kan reduceres. Derfor investerer Capidea ikke i virksomheder, som i den gennemførte due diligence vurderes at have demonstreret en uvillighed til at forbedre potentielle negative konklusioner relateret til arbejds- og menneskerettigheder, manglende overholdelse af miljømæssig lovgivning, eller involvering i korruptionsrelaterede sager.

Alle Capideas porteføljevirksomheder påkræves årligt at udarbejde en bæredygtighedsevaluering samt at integrere relevante konklusioner i virksomhedens risikorapportering. Porteføljeselskaberne skal endvidere udarbejde en scenarieanalyse over klimarelaterede risici og muligheder baseret på anbefalingerne fra ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD), der arbejder i regi af G20-landenes Financial Stability Board (FSB). Formålet med denne proces er at reducere eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og samtidigt skabe et fundament for bæredygtig værdiskabelse.

Vi adresserer væsentlige negative indvirkninger gennem vores aktive ejerskab og investeringsaktiviteter.

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder. Vi investerer primært indenfor industri, distribution, software og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen

Capidea støtter TEAM Rynkeby og børn med kritiske sygdomme, 2022

Etableret i 2006

Capidea blev etableret i 2006 og råder i dag over et samlet kapitaltilsagn på 2,3 mia. DKK, der er fordelt på tre fonde. Vores tredje fond blev etableret i 2017 og har et samlet kapitaltilsagn på DKK 860

Kompetent og erfarent team

Vi har et højt erfaringsniveau i Capidea, der betyder at vores beslutninger bunder i mange års erfaring såvel som dybdegående analyser. Det betyder, at vores ledelse og beslutninger i det hele taget, altid bunder i såvel egne erfaringer, som den nyeste viden inden for feltet.