Velkommen til Capidea – en dansk kapitalfond

Investering i virksomheder

Som dansk kapitalfond bidrager vi med kapital, viden og idéer til udvikling, ekspansion og internationalisering af de virksomheder, vi investerer i.

 

Erfarent og kompetent team

Bag Capidea sidder et veluddannet og kompetent team med over 75 års erfaring i kapitalfondsbranchen samt indgående kendskab til det danske erhvervsliv.

 

CSR og ESG - vores samfundsansvar

Vi har stort fokus på CSR og ESG, både når det gælder os selv og vores porteføljevirksomheder. Blandt andet har vi politikker og retningslinjer til at sikre god ledelse og antikorruption.

 

Om Capidea

Vi er en dansk kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder. Vi bidrager med kapital og sparring til virksomheder, der står over for fx et generationsskifte eller en international ekspansion. Capidea består af tre fonde med et samlet kapitaltilsagn på ca. DKK 2,3 mia.. Siden etableringen i 2006 har vi investeret i 25 virksomheder, hvoraf 16 virksomheder er blevet solgt. Investorkredsen i Capidea består af institutionelle investorer, dygtige erhvervsledere og veldrevne virksomheder. Det sikrer et godt og bredt netværk i det danske erhvervsliv.

Vores team

Capidea er stiftet og bestående af et kompetent og erfarent team. Vi har med vores mangeårige samarbejde og en dybdegående erfaring med kapitalfondsbranchen både viden og kompetencer til at skabe værdi for vores porteføljevirksomheder. Vi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner og aktive ejere, der bidrager med både kapital, sparring og ideer med langsigtet vækst og potentiale for øje.

Fokus på ledelsen

Vi investerer med fokus på og i samarbejde med ledelse i vores porteføljevirksomheder. Vi foretager langsigtede investeringer på 3-7 år i virksomheder med en god ledelse eller potentiale til at tiltrække kompetente ledere. Vores investeringsstrategi består således i, at vi altid investerer i partnerskab med virksomhedens ledelse, og at ledergruppen investerer på attraktive vilkår sammen med Capidea. Vores mål er at være en åben og troværdig investeringspartner, som skaber værdi for virksomheder i form af en tæt strategisk og operationel sparring med virksomhedens ledelse. Vi behandler alle med respekt i vores arbejde for at skabe gode arbejdspladser, både hos os selv og vores porteføljevirksomheder.

Kontakt os

Vores samfundsansvar

CSR og ESG spiller en stor rolle for os og er et vigtigt fokuspunkt i vores daglige arbejde. Vi lever op til samtlige af DVCA’s retningslinjer inden for ansvarligt ejerskab og god virksomhedsledelse. Desuden har vi opstillet vores egne politikker og retningslinjer inden for god ledelse og antikorruption for at sikre etisk uangribelige arbejds- og beslutningsprocesser. Disse høje ambitioner og krav til CSR og ESG gælder ikke kun os selv, men også vores porteføljevirksomheder. Vi arbejder derfor for at sikre, at virksomhederne integrerer CSR og ESG i deres værdier og processer, ligesom det er et kriterium, når vi vurderer potentielle investeringsmuligheder.

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder. Vi investerer primært indenfor industri, distribution, software og service med det fokus at vokse, styrke og optimere virksomheden i partnerskab med ledelsen

Capidea støtter TEAM Rynkeby og børn med kritiske sygdomme, 2022

Etableret i 2006

Capidea blev etableret i 2006 og råder i dag over et samlet kapitaltilsagn på 2,3 mia. DKK, der er fordelt på tre fonde. Vores tredje fond blev etableret i 2017 og har et samlet kapitaltilsagn på DKK 860

Kompetent og erfarent team

Vi har et højt erfaringsniveau i Capidea, der betyder at vores beslutninger bunder i mange års erfaring såvel som dybdegående analyser. Det betyder, at vores ledelse og beslutninger i det hele taget, altid bunder i såvel egne erfaringer, som den nyeste viden inden for feltet.

Udviklet af