Om Capidea

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer i konkurrencedygtige mindre og mellemstore virksomheder. Capidea har fokus på at gennemføre generationsskifte, MBO og MBI samt tilføre kapital til vækst og yderligere opkøb. Capidea deltager meget gerne i et uformelt møde, såfremt dette kunne være interessant for dig. Capidea blev etableret i november 2006 og råder over et samlet kapitaltilsagn på ca. DKK 2,3 mia. fordelt på tre fonde. Capideas tredje fond blev etableret i december 2017 med et kapitaltilsagn på DKKm 750. Capidea investerer primært i majoritetsposter inden for industri, handel, distribution og service, men kan også investere i minoritetsposter.

Udover at tilføre kapital lægger Capidea vægt på at være aktive ejere, der indgår i tæt strategisk og operationel sparring med virksomhedens ledelse for at udvikle, ekspandere og gerne internationalisere de opkøbte selskaber. Capidea er altid repræsenteret i bestyrelsen med minimum én partner, ligesom Capidea inddrager eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevant brancheerfaring. Capidea vil typisk eje de opkøbte selskaber i en periode på 3-7 år. Capidea Management ApS (årsregnskab), Capidea Kapital K/S (årsregnskab) og Capidea Kapital II K/S (årsregnskab) er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven). Capidea overholder alle krav i FAIF-loven, som gælder forvaltere og fonde i Capideas størrelse herunder blandt andet kravene til registrering hos Finanstilsynet og løbenede indberetninger. 

.

 

Virksomheder

Fond I

Fond II

Fond III

Investorer

Capideas investorer omfatter en spændende kreds af private personer, virksomheder og institutionelle investorer med en god branchemæssig fordeling.

Samtlige investorer er danske, og sammensætningen af investorkredsen giver Capidea et vidt forgrenet netværk i dansk erhvervsliv.

Kredsen af investorer i Capidea omfatter blandt andre:

A.J. Aamund,
København (Fond I)

Berge Invest,
Løgstør (Fond I)

Biludan Gruppen,
København (Fond I)

CatPen,
Slagelse (Fond I og II)

CCN Holding,
Odense (Fond I)

Clipper Group,
København (Fond I)

Dansk Vækstkapital,
København (Fond II)

Eldorado Holding,
Haderslev (Fond I)

AP Pension,
København (Fond I)

Futura Shipping & Invest,
Højbjerg (Fond I)

Hanssen Holding og Hanssen A/S,
Vejle (Fond I og II)

Hellebjerg Invest,
Juelsminde (Fond I og II)

Heluda,
Hellerup (Fond I)

Hr. Carsten Følsgaard,
Holte (Fond I)

Høst Holding,
Haderslev (Fond I)

Inv. Selskabet 11. feb 2012,
København (Fond II)

Jysk Holding,
Brabrand (Fond I og II)

Merik Invest,
Hellerup (Fond I)

Nordea Bank Danmark,
København (Fond I og II)

Nordea Liv & Pension,
København (Fond I og II)

SIC Holding,
Fredericia (Fond II)

VKR Holding,
Hørsholm (Fond I og II)

Webco Invest,
Højbjerg (Fond I)

Investorfordeling

Team

Erik Balleby Jensen, Partner & CEO
Tlf.: (+45) 33 38 68 01
Mobil: (+45) 21 23 33 36
Baggrund

Erik Balleby Jensen er uddannet Cand.merc samt MBA, og var før han etablerede Capidea Director i CVC Capital Partners i Danmark. Tidligere har Erik været afdelingsdirektør i Unibank og Senior Manager i Accenture. Erik har i Capidea primært været ansvarlig for fondens distributionsvirksomheder, og var bestyrelsesformand i EET Nordic Group og en del af bestyrelsen i Schades, Aagaard og Klokkerholm Karosseridele. Erik er formand for bestyrelsen i API og bestyrelsesmedlem i Creativ Company og Budweg.

Jens Thøger Hansen, Partner
Tlf.: (+45) 33 38 68 02
Mobil: (+45) 40 34 64 62
Baggrund

Jens Thøger Hansen er uddannet civilingeniør og HD(F) og har tidligere arbejdet med strategisk forretningsudvikling i industrivirksomheder som Brdr. Hartmann, Skjern Papirfabrik og SIS International samt med Corporate Finance i Danske Bank og EY. Thøger har primært været ansvarlig for Capideas produktionsvirksomheder og er en del af bestyrelsen i BROEN-LAB, Guldager og Westpack. Herudover var Thøger bestyrelsesformand i K.P. Komponenter, Union Engineering og en del af bestyrelsen i EET Nordic Group.

Nicolai Jungersen, Partner
Tlf.: (+45) 33 38 68 03
Mobil: (+45) 41 19 41 26
Baggrund

Nicolai Jungersen er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet og har en MBA fra INSEAD. Nicolai har arbejdet hos den skandinaviske kapitalfond Procuritas Partners, ABN Amro (London) og som advokat i Kromann Reumert. Nicolai har i Capidea primært været ansvarlig for forbrugerrelaterede virksomheder og er bestyrelsesmedlem i Ellepot. Nicolai har tidligere været en del af bestyrelsen i Aagaard, Inspiration, Nümph og Xstream.

Martin Jørgensen, Partner
Tlf.: (+45) 33 38 68 04
Mobil: (+45) 29 21 03 05
Baggrund

Martin Jørgensen er uddannet Cand.merc.aud og har været ansat i Capidea siden 2007. Som tidligere ansat i PwC har Martin deltaget i revision og rådgivning af en lang række børsnoterede klienter samt rådgivet kapitalfonde og industrielle virksomheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Martin har arbejdet med en række af Capideas investeringer og er bestyrelsesmedlem i Creativ Company og Westpack. Martin har tidligere været en del af bestyrelsen i Aclass.

Henrik Normann, Partner
Tlf.: (+45) 33 38 68 05
Mobil: (+45) 20 94 93 26
Baggrund

Henrik Normann er uddannet cand.merc.aef (Applied Economics and Finance) fra Copenhagen Business School og har siden 2007 været ansat i Capidea - først som Associate, derefter som Investment Manager og Director og siden januar 2019 som Partner. Henrik har arbejdet indgående med størstedelen af Capideas investeringer og er bestyrelsesmedlem i Ellepot, Guldager, Budweg og FlexoPrint.

Anders Kiehn Grønborg, Investment Manager
Tlf.: (+45) 33 38 68 07
Mobil: (+45) 29 27 29 85
Baggrund

Anders Kiehn Grønborg er uddannet Cand.merc.fir (Finansiering og Regnskab) fra Copenhagen Business School og har været ansat i Capidea siden juli 2012 - først som Associate og siden juli 2015 som Investment Manager. Anders har under sine studier arbejdet for Dong Energy og Deloitte. Anders er observatør i bestyrelsen i API Maintenance Systems og bestyrelsesmedlem i BROEN-LAB.

Advisory Board

Capideas Advisory Board består af følgende medlemmer:
Gert Eg, Advokat
Hans Henrik Kjølby, Direktør, Jysk Holding A/S
Lars Taarn Pedersen, CEO, SIC Holding
Lars Torpe Christoffersen, Direktør og investor
Mogens Hugo, Bestyrelsesmedlem
Knud Flemming Madsen, Bestyrelsesformand, AVK GUMMI A/S

CSR

Capidea’s ambitionsniveau er på en gang højt og realistisk, både når det gælder os selv, men også når det gælder vores porteføljevirksomheder og fremtidige investeringer. Vi lever op til DVCA’s retningslinjer inden for ansvarligt ejerskab og god virksomhedsledelse (læs mere om retningslinjerne her). Vi ønsker at tage skridtet videre og har derfor udviklet CSR-politikker inden for antikorruption og god ledelse. Vi arbejder på en måde, der afspejler, at åbenhed, tillid og tilgængelighed er nogle af vores kerneværdier.
Vi opfordrer porteføljevirksomhederne til at arbejde med CSR i de daglige forretningsgange, ligesom vi inkluderer CSR som et vurderingskriterium hos de virksomheder, vi ønsker at investere i.

Mere om CSR i Capideas porteføljevirksomheder

En del af vores virksomheder skal rapportere deres CSR aktiviteter i følge Årsregnskabslovens §99a, men vi opfordrer alle vores porteføljeselskaber til at arbejde strategisk med CSR. I porteføljevirksomhedernes arbejde er det naturligt at fokusere på følgende spørgsmål:

  • Hvilken tilgang har virksomheden til CSR?
  • Hvad er ambitionsniveauet og fokusområderne for virksomhedens CSR?
  • Hvad er virksomhedens CSR-strategi?
  • Hvilke Code of Conduct og CSR-politikker har virksomheden?
  • Hvilke CSR-programmer og -aktiviteter har virksomheden?
  • Hvordan sikres forbedringer?
  • Hvordan sikres forankring af virksomhedens CSR?
I det omfang det skønnes nødvendigt, arbejder vi for at sikre, at virksomhederne integrerer CSR i virksomhedens kerneværdier og forretningsstrategien. Vi ved, at CSR er en dynamisk proces, og vi forstår, at virksomhederne kan have udfordringer med udarbejdelsen, implementeringen og forankringen. Vores målsætning er, at CSR kommer på dagsordenen hos alle vores porteføljevirksomheder.

Mere om Capideas antikorruptionspolitik

Vi tager afstand fra korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Gennemsigtighed og tilgængelighed er et vigtigt middel mod korruption. Åbenhed er den af vores kerneværdier, der skaber sikkerhed for, at Capidea handler samfundsansvarligt. Det er af afgørende betydning for Capidea ikke at blive indblandet i nogen form for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Det er vigtigt for Capidea at vores arbejde foregår på en redelig måde, hvor investorernes interesser tjenes bedst muligt. Medarbejdere og partnere på alle niveauer skal undgå, at egne økonomiske og personlige interesser indvirker på arbejdsrelaterede dispositioner eller kommer i konflikt med Capideas interesser.

Capidea har internt defineret retningslinjer for omfanget og indholdet af sponsorater og gaver vi henholdsvis modtager og giver. Dette sikrer, at vores beslutningsprocesser er etisk uangribelige og opfattes sådan af omverdenen. Capidea arbejder til stadighed med nultolerance over for korruption, idet:

  • Capidea ikke accepterer og ikke modtager nogen form for bestikkelse
  • Gaver modtaget eller givet af Capidea ikke overskrider vores internt accepterede bagatelgrænser
  • Vore medarbejdere gennem åbenhed og ærlig kommunikation og information er gode til at modstå eventuelle korrupte situationer i deres ageren med omverdenen

Mere om Capideas god ledelsespolitik

Vores målsætning for god ledelse er altid at være en åben og troværdig investeringspartner. God ledelse er afgørende for at skabe og fortsat udvikle attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og ønsker at være ansat.Vi behandler alle ligeværdigt og med respekt. Vi ønsker at skabe gode arbejdspladser, både hos os selv og i vores porteføljevirksomheder. Capideas privatlivspolitik (GDPR) kan læses her.

Vores ansvar over for vores investorer er baseret på tillid og resultater. Vi ved, at tillid skabes gennem vores egen og vores porteføljevirksomhedsledelsers måde at lede på, samt gennem porteføljevirksomhedernes succes. Vi ønsker at støtte vores porteføljevirksomheder i deres daglige arbejde; gennem forståelse, faglig kompetence og sparring med ledelsen. Vi fokuserer til stadighed på at sikre, at porteføljevirksomhederne er ledet af kompetente ledelsesteams.

Mere om Capideas investeringspolitik

Formålet med Capideas investeringer er at udvikle virksomhederne og generere et attraktivt afkast til investorerne. Det sker ved at indskyde kapital i primært danske virksomheder og udvikle dem med et langsigtet, vækstorienteret fokus for øje, som skal resultere i en højere salgspris ved et senere frasalg. Capidea investerer i mindre og mellemstore virksomheder inden for industri, handel, distribution og service med en Enterprise Value (værdi af selskabet uden gæld) på typisk op til DKK 400 mio. Capidea investerer ikke i ejendomsselskaber, finansielle virksomheder, venture- eller opstartsvirksomheder.

Capidea fokuserer primært på virksomheder, som opfylder flere af følgende kriterier: god ledelse, attraktiv markedsposition, interessante produkter, solid indtjening og udviklingspotentiale. Capideas investeringsstrategi tillader ikke investeringer i "uetiske virksomheder" og samtidig forventes, at porteføljeselskaberne arbejder med de etiske forhold overfor virksomhedens interessenter. Som udgangspunkt vil Capidea investere i majoritetsposter for at opnå kontrol med virksomheden, men kan dog også investere i minoritetsposter, hvor acceptable aktionæroverenskomster kan opnås. Capidea forventer, at virksomhedens ledelse som udgangspunkt vil være parat til at medinvestere i virksomheden. Capidea er altid repræsenteret i bestyrelsen med minimum én partner, ligesom Capidea inddrager eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevant brancheerfaring.

 

Presse